O BUKS-IE

Każdy z nas ma inne powody do dumy. Ja jestem dumna z tego, że jestem członkiem Brydżowego Uczniowskiego Klubu Sportowego MDK-MOSM BYTOM. Skrót MDK pochodzi od Młodzieżowego Domu Kultury Nr 1 w Bytomiu, w którym mamy swoją siedzibę (na zdjęciu), a jego dyrekcja jest nam bardzo przychylna. MOSM to skrót od Miejskiego Oœrodka Sportu Młodzieżowego, grupującego rodzinę uczniowskich klubów różnych dyscyplin sportowych i otaczającego nas opieką.

Brydżowy Uczniowski Klub Sportowy MDK-MOSM BYTOM jest chyba jedynym UKS-em w Polsce, mającym w nazwie przymiotnik „brydżowy”. Z reguły Uczniowskie Kluby Sportowe mają po kilka sekcji sportowych , lecz nasz jest wyjątkowy – zrzesza 75 członków – i jest WIELKI. Mój Klub w obecnej formie istnieje od 5 lat i jest kontynuatorem tradycji sekcji brydżowej istniejącej „od zawsze” przy Miejskim Domu Kultury Nr 1. Brydż w Bytomiu ma mocną pozycję, gdyż uczniowie dokształcają się teoretycznie i trenują w kilku miejscach – w MDK Nr 1, Klubie Osiedlowym RELAKS w dzielnicy Szombierki, w Karbiu, a także na zgrupowaniach organizowanych parę razy w roku. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.

Oczywiœcie wiele mogłoby się nie udać, gdyby Klubu nie prowadził nasz Prezes – pan Henryk Gagatek. To jego wielkie zaangażowanie i pasja sportowa popychajš nas do zdobywania nowych umiejętnoœci oraz do nieustannych ćwiczeń. Dzięki jego pracy osišgnęliœmy jako Klub œwietnš pozycję. Drugš mocno z nami zwišzanš osobš jest pan Jerzy Matura zajmujšcy się sekcjš brydża sportowego przy MDK oraz sekcjš w Zespole Szkół Ogólnokształcšcych Nr 1. Obydwaj panowie nieustannie poszukujš chętnych spoœród uczniów, którym starajš się zaszczepić brydżowego bakcyla. Zachęcajš nas do pracy, gdyż – jak wiadomo – nie od razu zostaje się talentem brydżowym. W 2003 zawodnicy BUKS zdobyli wiele indywidualnych medali i pucharów, co pozwoliło na sklasyfikowanie Klubu w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży na drugim miejscu w Polsce. W bieżšcym roku ukoronowaniem dobrych wyników osišgniętych na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży było zajęcie przez nasz Klub I miejsca w punktacji ogólnopolskiej. Naszym najlepszym zawodnikiem jest Joanna Krawczyk, która będšc członkiem polskiej reprezentacji w sierpniu br. wywalczyła bršzowy medal podczas rozgrywanych w Pradze Mistrzostw Europy Juniorek.

Osišgnięciami Klubu w skali województwa i kraju sš realizowane z powodzeniem ogólnopolskie zawody dla młodzieży szkolnej w ramach Międzynarodowego Drużynowego Turnieju Miast i Gmin odbywajšcego się w marcu, Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Bytomia odbywajšcego się czerwcu oraz Otwarte Mistrzostwa Polski Młodzików tzw. Turniej karpiowo-opłatkowy – w grudniu.

IZA WEINHOLD

2004r